วันที่7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมประเพณีวิ่งขึ้นเขากระโดง ไหว้พระสุภัทรบพิตร

โพสต์14 มิ.ย. 2561 23:33โดยรัตนา ทรงทัน   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2561 23:36 ]

วันที่7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมประเพณี.ประเพณีงวิ่งขึ้นเขากระโดง ไหว้พระสุภัทรบพิตร เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ของนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันไหว้ครูของทุกปี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ลูกเทาเหลืองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุกคน และให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ขึ้นไปไหว้พระสุภัทรบพิตร ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวบุรีรัมย์


Comments