กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

โพสต์1 เม.ย. 2564 02:16โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2564 02:17 ]
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนภัทรบพิตร ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 โดยมีท่านผู้อำนวยการธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ เป็นประธานในพิธี โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นกำลังใจให้เกียรติแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประกอบด้วยกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและกิจกรรมเด่น มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย มอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาให้กับนักเรียน
Comments