รับสมัครนักเรียนออนไลน์

โพสต์17 มี.ค. 2563 01:08โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2563 01:36 ]

เนื่องด้วยสถานการณ์เฝ้าระวัง"ไวรัสโคโรน่า" สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)โรงเรียนภัทรบพิตรจึงได้เพิ่มช่องทางการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้ระบบออนไลน์โดยมีขั้นตอนดังนี้

                                                                           

               QR Code กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ม.1 Link                           QR Code  กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ม.4

1.กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยกดที่ลิงค์ด้านล่าง เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม 2563

กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ม.1

กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ม.4

2.  โรงเรียนจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โดย update ทุกวันหลังเวลา 18.00 น. (เริ่มวันที่ 21 มีนาคม 2563) นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อ อาจเกิดจากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

*** โรงเรียนเปิดรับสมัครเวลาปกติวันที่ 21 -25 มีนาคม 2563 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนภัทรบพิตร (หากสมัครออนไลน์แล้วไม่ต้องมาสมัครที่โรงเรียน)

** หากสมัครออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสาร หลักฐานใดๆทั้งสิ้น เพียงแค่กรอกข้อมูลออนไลน์ หรือหากนักเรียนไม่สะดวก โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการในวันเวลาดังกล่าว (ส่งเอกสารในวันมอบตัว)

** รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จะประกาศในวันที่ 26 มีนาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ครูธนกร  เนียมไธสง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ เบอร์โทรศัพท์ 099-2626197

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 044-612974 , 044-613655

Comments