ศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตรมอบ"ทุนเรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา"

โพสต์14 ส.ค. 2559 23:36โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2559 23:39 ]
ขอบพระคุณศิษย์เก่าทุกท่าน ที่มอบทุน "ทุนเรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา"
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
ให้นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาแต่งกายเรียบร้อยรับทุนในพิธีวันแม่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

รายนามผู้มอบทุน“กองทุนศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตร”

ทุนการศึกษาเรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา

“ทุนจากใจพี่ สู่ใจน้อง ภ.บ.ที่รัก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙”
ณ โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
******************
๑.ทุนแม่ละมุล ประจันบาล โดยนายคมสันต์ ประจันบาล จำนวน 1 ทุน
๒. ทุนแม่โสภา ไทยารัมย์ โดยนางสาวสำราญ ไทยยารัมย์ จำนวน 2 ทุน
๓. ทุนนางสาวเพริศรพีพร อินทะสี จำนวน 2 ทุน
๔. ทุนศิษย์เก่า รุ่น มศ.๕ รุ่นแรกและรุ่นสุดท้าย จำนวน 4 ทุน
๕. ทุนศิษย์เก่ารุ่น ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๒ จำนวน 6 ทุน
- ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ แยบดี
- น.ส.สุพัตรา เพ็ชรเลิศ
- น.ส.กนกพร อะโรคา
- น.ส.ปิ่นมณี ศรีจำพลัง
- นายครรชิต ยังวิเชียร
- น.ส.จิตติภรณ์ สมพร
- นายธิติ วงค์กันทะ
- น.ส.ขัตติยา มารศรี
- น.ส.ลัดดาวัลย์ สงครามรอด
- คณะครูโรงเรียนสวนบัว กทม.
- พี่ๆ ผู้ใจบุญ ธนาคารธนชาติ สาขาเมเจอร์รัชโยธิน
๖. ทุนนางสาวทรายจินตนา วุฒาพิทักษ์
๗. ทุนนายคงขจร ทองแม้น
๘. ทุนนายทิวัฒน์ พลทมิฬ

        

        

        
Comments