บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์7 ธ.ค. 2560 20:09โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
 บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการ


Comments