ประชาสัมพันธ์


อบรมสภากาชาดไทย

โพสต์23 ส.ค. 2562 02:46โดยศิริลักษณ์ ผาใต้


โรงเรียนภัทรบพิตรเข้ารับการอบรมจากสภากาชาดไทย 
The Thai Red Cross Society ภาคบริหารโลหิตแห่งชาติที่ 5
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมสุภัทรบพิตร

   

   

   

   

   


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โพสต์23 ส.ค. 2562 02:38โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2562 02:38 ]


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 (การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562) "เมืองแปะเกมส์"
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   

   


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โพสต์23 ส.ค. 2562 02:34โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2562 02:43 ]


โรงเรียนภัทรบพิตร ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 (วันแม่แห่งชาติ)
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562
ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนภัทรบพิตร

ื   

   

   

   

   

พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์

โพสต์21 ส.ค. 2562 00:40โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2562 02:43 ]


โรงเรียนภัทรบพิตรได้เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ โชน 1 ประจำปี 2562 
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562
ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการบูรณาการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

โพสต์8 ส.ค. 2562 03:31โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2562 02:44 ]


โครงการบูรณาการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
"ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1"
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนภัทรบพิตร

   


โรงเรียนภัทรบพิตรรับการประเมิน

โพสต์8 ส.ค. 2562 03:22โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2562 02:46 ]


วันที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนภัทรบพิตร รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ณ ห้องประชุมทัศนภัทร

   

   โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนปี 2562

โพสต์4 ส.ค. 2562 08:54โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2562 02:47 ]


          โรงเรียนภัทรบพิตรร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงได้จัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนปี 2562 กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ครอบครัวพอเพียงปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมรติภัทร โรงเรียนภัทรบพิตร

   

   

   

   
เดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด

โพสต์4 ส.ค. 2562 08:35โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2562 02:47 ]


โรงเรียนภัทรบพิตรได้รวมเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัววชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
   

   


   

   

   

   


ค่ายนักเรียนแกนนำ ICT ปี2562

โพสต์4 ส.ค. 2562 00:12โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2562 02:47 ]


โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายเยาวชนแกนนำ ICT ประจำปี 2562" หลักสูตร STEM ศึกษา ตอน : หุ่นยนต์อัตโนมัติ MYROBOT : BIT ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมรติภัตร โรงเรียนภัทรบพิตร โดยนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ศน.อภิณญาณ บุญอุไร, ศน.ปราณีต ธนะนิมิตร, ศน.สุจิตรา กุสิรัมย์ และนายประกอบ จันทร์ประโคน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ค่ายนักเรียนแกนนำด้าน ICT ประจำปี 2562" หลักสูตร STEM ศึกษา หุ่นยนต์อัตโนมัติ MyRobot:Bit ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมรติภัทร ร.ร.ภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับการสนับสนุนรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดย หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความตระหนักในการจัดกิจกรรมผู้เรียนด้าน (Programming&Codig)

   

   

   

   

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โพสต์3 ส.ค. 2562 23:31โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2562 02:47 ]


โรงเรียนภัทรบพิตร จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่และสืบสานภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนภัทรบพิตร เพื่อสืบสานภาษาไทยและรำลึกครูกลอนสุนทรภู่

   

   

1-10 of 60