ประชาสัมพันธ์


เชิญชวนศิษย์เก่าสมัครและเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตร

โพสต์4 ก.ย. 2561 01:53โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป

ประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตร ทุกท่าน ทุกรุ่น ด้วยชมรมศิษย์เก่าได้ประชุมเพื่อก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตร ขึ้นและได้ประกาศให้ศิษย์เก่าทุกท่านทุกรุ่นได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตร เพื่อทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนและนักเรียนรุ่นน้อง ในการนี้เชิญชวนสมาชิกให้สมัคร/สรรหา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ในวันที่ 22 กันยายน 2561 นี้เชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านสมัครและเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 และร่วมประชุมเตรียมจัดงานคืนสู้เหย้า เทาเหลือง คืนถิ่น 40 ปี ภัทรบพิตร ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ ทุก ๆ ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217028522443512&id=1181014604กีฬาสีโรงเรียนภัทรบพิตร ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์25 ส.ค. 2561 05:34โดยรัตนา ทรงทัน


            กีฬาสีโรงเรียนภัทรบพิตร ประจำปีการศึกาษา2561 โดยจัดขึ้นในวันที่ 14-17 สิหาคม 2561 โดยแบ่งสีในการเข้าร่วมการแข่งขันเป็น 4 สี โดยมี สีชมพู (อาชาไนยไชยพล) สีเขียว (ธานินทร์มรกต) สีม่วง (วารีกุญชร) สีฟ้า (แก้วฟ้ารามสูร) เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการส่งเสริมด้านกีฬาในแก่ผู้เรียน


พิธีมอบเกียรติบัตร คนดีศรีภัทร และการแข่งขัน 180 IQ

โพสต์18 ก.ค. 2561 23:32โดยรัตนา ทรงทัน


            วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนภัทรบพิตร ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร คนดีศรีภัทร และการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ 180 ไอคิว ที่ลานหน้าเสาธง เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียน

       

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต

โพสต์18 ก.ค. 2561 22:11โดยรัตนา ทรงทัน   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2561 22:14 ]


            วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัด โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมรติภัทร โรงเรียนภัทรบพิตร

รักและเห็นคุณค่าในตนเอง

โพสต์18 ก.ค. 2561 21:53โดยรัตนา ทรงทัน


        การอบรมโครงการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6  ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมรติภัทร โรงเรียนภัทรบพิตร

โครงการพัฒนาทักษาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการบูรณาการสะเต็มศึกษา

โพสต์18 ก.ค. 2561 21:37โดยรัตนา ทรงทัน


วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูได้จัด กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/3  ณ หอประชุมสุภัทรบพิตร โรงเรียนภัทรบพิตร

        

        

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โพสต์28 มิ.ย. 2561 00:23โดยรัตนา ทรงทัน


        วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ หอประชุม สุภัทรบพิตร  โดยมีการแสดงละครในวรรณคดี การประกวดตัวละครนางผีเสื้อสมุทร การประกวดคัดลายมือ การประกวดวาดภาพ และการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

โพสต์28 มิ.ย. 2561 00:08โดยรัตนา ทรงทัน


ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
กรอบแนวคิดและคำขวัญ

“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
26 มิถุนายน วันต่อต้านย าเสพติดโลก"


 
 26 June, the International Day against Dr​ug Abuse and Illicit Trafficking

    
 
    

    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์25 มิ.ย. 2561 23:00โดยรัตนา ทรงทัน   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2561 01:43 ]


วันที่21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมสุภัทรบพิตรโรงเรียนภัทรบพิตร

วันที่7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมประเพณีวิ่งขึ้นเขากระโดง ไหว้พระสุภัทรบพิตร

โพสต์14 มิ.ย. 2561 23:33โดยรัตนา ทรงทัน   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2561 23:36 ]


วันที่7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมประเพณี.ประเพณีงวิ่งขึ้นเขากระโดง ไหว้พระสุภัทรบพิตร เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ของนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันไหว้ครูของทุกปี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ลูกเทาเหลืองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุกคน และให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ขึ้นไปไหว้พระสุภัทรบพิตร ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวบุรีรัมย์


1-10 of 44