ประชาสัมพันธ์


ประกาศราชชื่อผู้สมัครม.1 ม.4

โพสต์20 มี.ค. 2563 07:44โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป

สามารถติดตามประกาศราชชื่อผู้สมัครเรียนโรงเรียนภัทรบพิตรได้ที่

รับสมัครนักเรียนออนไลน์

โพสต์17 มี.ค. 2563 01:08โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2563 01:36 ]


เนื่องด้วยสถานการณ์เฝ้าระวัง"ไวรัสโคโรน่า" สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)โรงเรียนภัทรบพิตรจึงได้เพิ่มช่องทางการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้ระบบออนไลน์โดยมีขั้นตอนดังนี้

                                                                           

               QR Code กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ม.1 Link                           QR Code  กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ม.4

1.กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยกดที่ลิงค์ด้านล่าง เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม 2563

กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ม.1

กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียน ม.4

2.  โรงเรียนจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โดย update ทุกวันหลังเวลา 18.00 น. (เริ่มวันที่ 21 มีนาคม 2563) นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อ อาจเกิดจากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

*** โรงเรียนเปิดรับสมัครเวลาปกติวันที่ 21 -25 มีนาคม 2563 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนภัทรบพิตร (หากสมัครออนไลน์แล้วไม่ต้องมาสมัครที่โรงเรียน)

** หากสมัครออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสาร หลักฐานใดๆทั้งสิ้น เพียงแค่กรอกข้อมูลออนไลน์ หรือหากนักเรียนไม่สะดวก โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการในวันเวลาดังกล่าว (ส่งเอกสารในวันมอบตัว)

** รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จะประกาศในวันที่ 26 มีนาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ครูธนกร  เนียมไธสง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ เบอร์โทรศัพท์ 099-2626197

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 044-612974 , 044-613655

กิจกรรมวันวันคริสต์มาส

โพสต์27 ก.พ. 2563 19:15โดยศิริลักษณ์ ผาใต้

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนภัทรบพิตร

     

     

              

     กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย

โพสต์27 ก.พ. 2563 19:07โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2563 19:07 ]

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันชาติไทย

              เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย คือ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานต่อประเทศและชาวไทยเสมอมา โรงเรียนภัทรบพิตรจึงกำหนดจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง เวลา 10:30 น. ณโดมอเนกประสงค์


ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร

โพสต์28 พ.ย. 2562 01:07โดยศิริลักษณ์ ผาใต้


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนภัทรบพิตร ยินดีต้อนรับ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระศักดิ์ พินิจ ด้วยความยินดียิ่ง
   

   

   

   

   


แสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพลอยไพลิน สว่างพล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

โพสต์25 พ.ย. 2562 00:55โดยศิริลักษณ์ ผาใต้


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนภัทรบพิตร
แสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพลอยไพลิน สว่างพล
ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
โดยมีประธานกรรมการสถานศึกษา และคณะครู มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี

แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

โพสต์25 พ.ย. 2562 00:44โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2562 00:45 ]


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนภัทรบพิตร
แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล
ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โดยมีประธานกรรมการสถานศึกษา คณะครู ศิษย์เก่าและตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี


ประเพณีวันลอยกระทง

โพสต์25 พ.ย. 2562 00:14โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2562 00:17 ]


กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
"วันลอยกระทง"
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนภัทรบพิตร จ.บุรีรัมย์

     
     

           


          

 
   

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โพสต์18 พ.ย. 2562 05:04โดยศิริลักษณ์ ผาใต้


โรงเรียนภัทรบพิตร จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์โลก ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนภัทรบพิตร 
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562

   


   


   

  

   
   


พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

โพสต์18 พ.ย. 2562 01:25โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2562 01:26 ]

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร มอบเกียรติบัตรให้ครูและนักเรียน
ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
โรงเรียนภัทรบพิตรชนะเลิศระดับเหรียญทอง และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดศรีสะเกษ
            รวมทั้งหมด 12 รายการ ดังนี้
1.การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
2.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
3.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
4.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
5.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
6.การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
7.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
8.การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
9.การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
10.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
11.การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
12.การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

   

   

   

   

   1-10 of 71