ประชาสัมพันธ์


กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา โรงเรียนภัทรบพิตร

โพสต์6 ก.ค. 2560 22:53โดยนายชรินทร์ ชื่นอุรา


"เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" โรงเรียนภัทรบพิตร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยะธรรมที่ดีให้กับบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนภัทรบพิตร กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๒๐ น. ณ ลานการเวกโรงเรียนภัทรบพิตร จ.บุรีรัมย์

แจ้งตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์25 เม.ย. 2560 00:31โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2560 00:37 ]

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนภัทรบพิตร แจ้งตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ตารางเรียนการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

โพสต์24 ม.ค. 2560 23:07โดยนายภัคพล เหล็กกล้า


วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้น 
เพื่อเป็นการได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนถึงผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โพสต์11 ม.ค. 2560 19:57โดยนายภัคพล เหล็กกล้า


วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนภัทรบพิตรได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560

โพสต์10 ม.ค. 2560 21:23โดยนายภัคพล เหล็กกล้า


โรงเรียนภัทรบพิตร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นศิริมงคล
และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม


 
 
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โพสต์10 ม.ค. 2560 19:35โดยนายภัคพล เหล็กกล้า   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2560 19:46 ]


วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรม "เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3" ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือดำรงค์แคมป์ จังหวัดนครราชสีมา  
"เข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี  และ"เข้าค่ายยุวกาชาด" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์24 พ.ย. 2559 00:35โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2559 00:37 ]


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนภัทรบพิตร ได้มอบเกียรติบัตรแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แก่นักเรียนที่ได้รางวัลทั้งหมด 77 รายการ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 “ออนซอนงานศิลป์ ถิ่นอีสาน หนองคาย บึงกาฬ สู่มาตรฐานงานอาชีพ” จำนวน 11 รายการ

        


ภ.บ.รวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง

โพสต์23 พ.ย. 2559 21:23โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป


วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร คุ
ณครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนภัทรบพิตร แสดงพลังความรัก สามัคคี จัดกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แปลอักษรน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี

โพสต์23 พ.ย. 2559 05:20โดยพันเทพ บุไธสง

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนภัทรบพิตร ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความดีและบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
#สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์26 ต.ค. 2559 18:50โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2559 21:07 ]

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนภัทรบพิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32

กำหนดเปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559


1-10 of 27