ประชาสัมพันธ์


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โพสต์17 ก.พ. 2564 19:07โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป

โรงเรียนภัทรบพิตร มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำ ปวส.หรือเท่าเทียบ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท และพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 อัตราค่าจ่างเดือนละ 7,500 บาท รับสมัครวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครด้วยตนเองที่ห้องบริหารงานบุคคล รร.ภัทรบพิตร สอบถามรายละเอียดที่งานบุคคล โทร.044613655, fb:โรงเรียนภัทรบพิตร
กำหนดการรับสมัคร
➡ ประกาศรับสมัคร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
➡ รับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564
➡ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 1 มีนาคม 2564
➡ สอบคัดเลือก ในวันที่ 2 มีนาคม 2564
➡ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564
➡ รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 4 มีนาคม 2564
ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่้

โพสต์17 ก.พ. 2564 19:02โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนภัทรบพิตรยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผอ.คนใหม่ สู่รั้วเทา-เหลือง


ตารางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563

โพสต์25 พ.ย. 2563 07:35โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2563 07:36 ]

ตารางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนภัทรบพิตร ประกาศแจ้งตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

https://drive.google.com/drive/folders/1QlAZV1d8bJbpxFWZmHFNYueSe_LfIxRY?fbclid=IwAR3knhuawTLKACOoq1C1G1F3kstAebCstv323V1ukEBZsF1nLYYKq9jNLQc


มอบเกียรติบัตรโครงการห้องสมุดมีชีวิต

โพสต์8 พ.ย. 2563 20:27โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 งานห้องสมุดโรงเรียนภัทรบพิตรได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วยกิจกรรม 1. เปิดพจนานุกรม 2. ตอบคำถามจากสารานุกรม 3. แข่งขันครอสเวิร์ด โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนายการ นายบัญชา จันมาค้อ เป็นผู้มอบเกียรติบัติเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการดังกล่าวแสดงความยินดีกับท่านรองฯ

โพสต์8 พ.ย. 2563 19:38โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ พินิจ และคณะครูโรงเรียนภัทรบพิตร ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูปริญญา ดลเสมอ คุณครูพรทิวา สิงห์พันธ์ และคุณครูพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน โดยท่านรองฯปริญญา ดลเสมอ ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ท่านรองฯพรทิวา สิงห์พันธ์ ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนลำปลายมาศ และท่านรองฯพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์ ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล

วันแห่งเกียรติยศ ยกย่องเชิดชูเกียรติในโรงเรียน

โพสต์30 ก.ย. 2563 21:50โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 วันแห่งเกียรติยศ ยกย่องเชิดชูเกียรติในโรงเรียน โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน จากโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้วย Project Base และ Service Base Learning เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลก และจากสถานการณ์ Covid-19 ที่แพร่ระบาดจนส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนภัทรบพิตรจึงได้จัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สพม.32 ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่ได้ดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563 และ ท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ พินิจ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนวิทยากรแกนนำขยายผลกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2562 โดยตัวแทนผู้รับมอบ นายอนุพันธ์ ภูกระโทก ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2562
      

      
     
นักเรียนเข้าร่วมประกวดชนะเลิศรายการขับร้องเพลงลูกทุ่ง

โพสต์27 ก.ย. 2563 20:38โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป

วันที่ 26 กันยายน 2563 โรงเรียนภัทรบพิตรนำนักเรียนเข้าร่วมประกวด ชนะเลิศรายการขับร้องเพลงลูกทุ่ง กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้น ณ โดมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสดจำนวน 3 รายการ
- ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาววิไลรัตน์ อินขำ
- รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด.ญ.ศศิวิมล คันธะมาล
- รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.สุดารัตน์ กิรัมย์
- รางวัลชมเชยประกวดวงสตริง วงภูกระโดง
ภายใต้การสนับสนุนโดยท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ พินิจ ฝึกซ้อมโดย คุณครูสวัสดิ์ คะรุรัมย์ ,คุณครูสุรชัย นวนสาย, คุณครูกฤษฎา แสงรัตน์(นศ.ฝึกประสบการณ์) ,คุณครูสุวัฒน์ กลิ่นศรีสุข (นศ.ฝึกประสบการณ์)
โรงเรียนภัทรบพิตรได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ระดับภาค

โพสต์27 ก.ย. 2563 20:34โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป

วันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนภัทรบพิตรได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ระดับภาค “สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดี” และรับเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง โดยท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ พินิจ ได้เข้ารับโล่รางวัล ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา หลังจากร่วมนำเสนอนิทรรศการแสดงผลงาน การดำเนินงานตามพระราโชบาย “สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค” ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยใช้ขบวนการ Design Thinking บูรณาการวงกันตรึมภัทราและทุกสาระการเรียนรู้ เมือวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา
ประชุมสามัญสภานักเรียนครั้งที่ 1/2563

โพสต์25 ก.ย. 2563 02:17โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป

วันที่ 24 กันยายน 2563 สภานักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร ได้จัดประชุมสามัญสภานักเรียนครั้งที่ 1/2563 ขึ้นที่ห้องประชุมรติภัทร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งและตัวแทนที่แต่งตั้งจากประธานสภานักเรียน รวมทั้งหมดจำนวน 119 คน และคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน สำหรับวาระที่สำคัญในการประชุม ได้แก่ การแถลงกิจกรรมและแนวทางในการทำงานของคณะกรรมการสภานักเรียนแต่ละฝ่าย ที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2563 และการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะที่จะช่วยกันในการพัฒนาโรงเรียน

       
       
       ค่ายพัฒนาบูรณาการ(STEM Education)

โพสต์24 ก.ย. 2563 23:44โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2563 23:52 ]

วันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนภัทรบพิตร นำโดยท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ พินิจ ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาบูรณาการ(STEM Education) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมรติภัทร ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ได้จัดค่ายครั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันการศึกษายุคศตวรรษที่ 21 ฝึกให้ผู้เรียนสร้างทักษะในการนําองค์ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำรงชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีความสุข
1-10 of 85