ประชาสัมพันธ์


เชิญชวนครู/นักเรียนในสังกัด สพม.๓๒ เข้าร่วมค่าย "Buriram Robot Camp 2017" ณ ศูนย์ ICT โรงเรียนภัทรบพิตร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560

โพสต์6 ก.ย. 2560 22:00โดยนายชรินทร์ ชื่นอุรา

ด่วนรับจำนวนจำกัด/สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อนครับ... จำนวน 15 โรงเรียนโรงเรียนภัทรบพิตรจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์26 ส.ค. 2560 06:33โดยนายชรินทร์ ชื่นอุรา   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2560 20:50 ]


โรงเรียนภัทรบพิตรจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุภัทรบพิตร เนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถือเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โรงเรียนภัทรบพิตรได้จิดกิจกรรมให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และ รำลึกถึงบุญคุณของแม่ผุ้ให้กำเนิด ตลอดจนให้นักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อแม่

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา โรงเรียนภัทรบพิตร

โพสต์6 ก.ค. 2560 22:53โดยนายชรินทร์ ชื่นอุรา


"เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" โรงเรียนภัทรบพิตร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยะธรรมที่ดีให้กับบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนภัทรบพิตร กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๒๐ น. ณ ลานการเวกโรงเรียนภัทรบพิตร จ.บุรีรัมย์

แจ้งตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์25 เม.ย. 2560 00:31โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2560 00:37 ]

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนภัทรบพิตร แจ้งตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ตารางเรียนการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

โพสต์24 ม.ค. 2560 23:07โดยนายภัคพล เหล็กกล้า


วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้น 
เพื่อเป็นการได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนถึงผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โพสต์11 ม.ค. 2560 19:57โดยนายภัคพล เหล็กกล้า


วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนภัทรบพิตรได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560

โพสต์10 ม.ค. 2560 21:23โดยนายภัคพล เหล็กกล้า


โรงเรียนภัทรบพิตร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นศิริมงคล
และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม


 
 
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โพสต์10 ม.ค. 2560 19:35โดยนายภัคพล เหล็กกล้า   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2560 19:46 ]


วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรม "เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3" ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือดำรงค์แคมป์ จังหวัดนครราชสีมา  
"เข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี  และ"เข้าค่ายยุวกาชาด" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์24 พ.ย. 2559 00:35โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2559 00:37 ]


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนภัทรบพิตร ได้มอบเกียรติบัตรแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แก่นักเรียนที่ได้รางวัลทั้งหมด 77 รายการ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 “ออนซอนงานศิลป์ ถิ่นอีสาน หนองคาย บึงกาฬ สู่มาตรฐานงานอาชีพ” จำนวน 11 รายการ

        


ภ.บ.รวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง

โพสต์23 พ.ย. 2559 21:23โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป


วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร คุ
ณครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนภัทรบพิตร แสดงพลังความรัก สามัคคี จัดกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แปลอักษรน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1-10 of 29