ประชาสัมพันธ์


วันที่7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมประเพณีวิ่งขึ้นเขากระโดง ไหว้พระสุภัทรบพิตร

โพสต์14 มิ.ย. 2561 23:33โดยรัตนา ทรงทัน   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2561 23:36 ]


วันที่7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมประเพณี.ประเพณีงวิ่งขึ้นเขากระโดง ไหว้พระสุภัทรบพิตร เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ของนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันไหว้ครูของทุกปี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ลูกเทาเหลืองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุกคน และให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ขึ้นไปไหว้พระสุภัทรบพิตร ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวบุรีรัมย์


วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครู และกิจกรรม Big Cleaning Day

โพสต์14 มิ.ย. 2561 23:09โดยรัตนา ทรงทัน
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล ประธานในพิธีได้เจิมหนังสือเรียน เพื่อเป็นศิริมงคล ต่อการเรียน การสอนและมอบรางวัลการจัดพานไหว้ครู และให้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน เป็นอันเสร็จพิธี 

     
     
     


วันที่ 7 มิถุนายน 2561โรงเรียนภัทรบพิตร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลังจากเสร็จพิธีไหว้ครู เพื่อให้ พื้นที่ภายในโรงเรียน สะอาด สวยงาม น่าอยู่ โดยความร่วมมือร่วมใจของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร ทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานอย่างดี


โรงเรียนภัทรบพิตร ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์21 ก.พ. 2561 01:10โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป


ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๘๐ คน
๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๘๐ คน (รวมนักเรียน ร.ร.ภัทรบพิตร ที่จบชั้น ม. ๓ ที่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่ ร.ร.เดิม)
· รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
· สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประกาศผล วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
· รายงานตัว และมอบตัว วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
· ปฐมนิเทศและลงทะเบียน วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ณ โรงเรียนภัทรบพิตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
· สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น ประกาศผล วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
· รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
· ปฐมนิเทศและลงทะเบียน วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ณ โรงเรียนภัทรบพิตร

download :
                 ใบสมัคร ม.1
                 ใบสมัคร ม.4

ประกาศ โรงเรียนภัทรบพิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๑๐๑ ล/๒๗ พิเศษ(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์3 ม.ค. 2561 18:33โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป

 ประกาศ โรงเรียนภัทรบพิตร เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๑๐๑ ล/๒๗ พิเศษ(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ดังรายละเอียดที่แนบ 


บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์7 ธ.ค. 2560 20:09โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป

 บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการ


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์26 พ.ย. 2560 19:12โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2560 19:17 ]


โรงเรียนภัทรบพิตร มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน  ๑  อัตรา  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำ ม.6 หรือ ปวช. อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท รับสมัครวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐ สมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ รร.ภัทรบพิตร สอบถามรายละเอียดที่งานบุคคล โทร. 044611984 ,  www.phatthara.ac.th

กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร                              ในวันที่   ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

รับสมัครคัดเลือก                               ระหว่างวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                   วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐

กำหนด เวลาสถานที่ในการสอบ              ในวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก             ภายในวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐

รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง               ในวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

โรงเรียนภัทรบพิตรจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์26 ส.ค. 2560 06:33โดยนายชรินทร์ ชื่นอุรา   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2560 20:50 ]


โรงเรียนภัทรบพิตรจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุภัทรบพิตร เนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถือเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โรงเรียนภัทรบพิตรได้จิดกิจกรรมให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และ รำลึกถึงบุญคุณของแม่ผุ้ให้กำเนิด ตลอดจนให้นักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อแม่

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา โรงเรียนภัทรบพิตร

โพสต์6 ก.ค. 2560 22:53โดยนายชรินทร์ ชื่นอุรา


"เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" โรงเรียนภัทรบพิตร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยะธรรมที่ดีให้กับบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนภัทรบพิตร กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๒๐ น. ณ ลานการเวกโรงเรียนภัทรบพิตร จ.บุรีรัมย์

แจ้งตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์25 เม.ย. 2560 00:31โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2560 00:37 ]

กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนภัทรบพิตร แจ้งตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ตารางเรียน1-10 of 35