กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ


https://sites.google.com/a/phatthara.ac.th/phattharaschool/kickrrm-6-sapdah-prachamti/sapdah-thi-1
 
https://sites.google.com/a/phatthara.ac.th/phattharaschool/kickrrm-6-sapdah-prachamti/sapdah-thi-2
 
https://sites.google.com/a/phatthara.ac.th/phattharaschool/kickrrm-6-sapdah-prachamti/sapdah-thi-3
 
https://sites.google.com/a/phatthara.ac.th/phattharaschool/kickrrm-6-sapdah-prachamti/sapdah-thi-4
 
 

คู่มือคูร


คู่มือนักเรียน