ข้อมูลติดต่อ

 โรงเรียนภัทรบพิตร
บ้านเลขที่ 137 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 044-611984
FanPage : Phattharaborphit School 
                              : Phattharaborphit School Gallery 
Email : admin@phatthara.ac.th
Comments